augustus 21

Corona Maatregelen

0  comments

Geachte cliënt,

Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

• Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt;

• In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter afstand bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte om elkaar te passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg;

Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken; bij absolute nood wordt het toilet voor en na gebruik ontsmet met medisch instrumentarium reiniger welke niet optimaal is voor de luchtwegen.

Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;

• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep/handalcohol; deze is ook voor u beschikbaar in de spreekkamer, balie en wachtruimte

Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt met desinfecterende Meliseptol foam. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;

• Het gesprek tussen ons vindt plaats op minimaal 1,5 meter afstand;

• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiekcontact tot een minimum beperkt; geen handen schudden

• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies.

Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd.

• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Met vriendelijke groet

Uw Therapeut

Michael R Eekhof

Triage cliënt

(Telefonische) Triagevragenlijst

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee

2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee

3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

a. hoesten, kuchen of niezen;

b. koorts (38⁰C of hoger);

c. kortademigheid.

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee

5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee

6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op

afstand (telefonisch/videobellen) geven.

Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een

verdere anamnese noodzakelijk is.

7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee

8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

a. (neus)verkoudheid, of loopneus;

b. keelpijn;

c. onbekende hoofdpijn;

d. onbekende moeheid;

e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting

door behandelaar en in samenspraak met cliënt.

Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.


Tags


You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350